updates

Below you can consult all our latest updates.

Klassen/vakken overzetten (admin)
2024-05-13 07:00:00

Zet eenvoudig alle klassen en/of vakken over van een vorig schooljaar naar een volgend schooljaar .

image.png
AI toegevoegd in cursusmodule
2024-04-25 16:14:41

AI werd op verschillende manieren geïntegreerd in onze cursusmodule. Zo zijn er 2 vraagsoorten toegevoegd.

De spreekvraag is een vraag die een ingesproken antwoord verwacht en dit controleert op juistheid.

De uitspraakvraag controleert of het ingesproken antwoord correct werd uitgesproken (verschillende talen mogelijk).

Op de coverpagina is ook een knop toegevoegd om Ai te gebruiken:  image.pngimage.png

Het antwoord dat wordt gegenereerd door ChatGPT wordt in een nieuw venster getoond.

Meldingen in Zorg
2024-04-15 08:22:56

Vanaf nu kan de aanmaker van een item in Zorg zelf bepalen wie een melding moet ontvangen: Zorgcoördinator(en), Klastitularis(sen) en/of Leerkracht(en).

image.png

Deze gebruikers zullen een melding ontvangen indien zij zelf hebben aangegeven een melding te willen ontvangen voor dit item (Gewijzigd zorg-item) en voor de betrokken leerling(en). Deze instellingen kunnen gewijzigd worden in Profiel - Meldingen (ook te bereiken via het tandwiel in het snelmenu van Meldingen).

image.png

Wanneer u een melding ontvangt, kan u deze op 2 manieren bekijken.

Ofwel opent u de Meldingen module door bovenaan op de knop Meldingen te drukken (of door onderaan op Toon alle meldingen te drukken)

image.png

Ofwel drukt u op de melding zelf waardoor u wordt doorgelinkt naar de module waarop de melding van toepassing is, in dit geval dus Zorg. Bij deze optie wordt de melding bovendien meteen verwijderd.Indien er meerdere studenten betrokken zijn, kan u best via de Meldingen module de details bekijken daar er dan een link voor elke betrokken student beschikbaar is, en u zo naar de student kan doorklikken die voor u van toepassing is.

Op analoge wijze kan er ook een melding worden verzonden bij het wijzigen van de Beginsituatie.

Melding aan opvolger
2024-03-25 11:17:13

Bij het toevoegen van een opvolger in Zorg, zal deze opvolger ook een melding ontvangen dat hij toegevoegd werd als opvolger. Bij de instellingen van de meldingen werd daarvoor een item 'Toegevoegd als opvolger' toegevoegd, dat voor elke actieve leerkracht, voor elk kanaal werd aan gezet.

Doelenoverzicht
2024-03-14 10:47:07

Bekom eenvoudig een overzicht van alle doelen die reeds aangeboden zijn op het platform. Werd een doel geëvalueerd in de evaluatie-module of geregistreerd in de lesplan-, begeleidingsmodule of systeemkalender, trek in één overzicht een volledige lijst naar keuze. U kan vervolgens deze lijst downloaden naar een csv-bestand.

image.png
Meldingen - standaard instellingen
2023-11-06 12:09:50

Vanaf nu staan alle meldingen standaard aan bij nieuwe gebruikers.

We hebben deze instelling ook toegepast voor elke gebruiker die nog geen meldingen had aan staan.

Meldingen Orde en gedrag
2023-11-06 12:08:50

De meldingen in Orde en gedrag verlopen vanaf nu ook via het meldingen systeem en niet meer (enkel) via Smartschool bericht.

Er wordt nu ook meegedeeld de hoeveelste opmerking dit is (indien er in admin een maximum werd ingesteld voor strafstudie).

Discimus
2023-08-05 13:24:07

Vanaf heden kunnen de afwezigheden overgezet worden naar Discimus.

Lesfiches Smartschool
2023-08-03 17:16:50

Smartschool heeft ons toegelaten om de doelenverdeler te koppelen met Smartschool.

app_icon_and_logo-300x92.png


Wanneer een leerkracht een lesfiche aanmaakt binnen Smartschool, dan kan deze leerkracht makkelijk doelen selecteren door gebruik te maken van onze doelenverdeler. De geselecteerde onderwijsdoelen worden vervolgens gekoppeld aan de lesfiche van Smartschool.

Vanuit Smartschool kan de gebruiker ook extra informatie bekomen over het onderwijsdoel.

localhost_8080_curriculum-distributor_get_id%3Dabbbf61c-eeae-434a-9d60-6b7b4ebf4400.png
LeerId en itsme
2023-08-02 13:24:25

Aangezien wij een modulair platform zijn, vinden wij connectiviteit en integratie met andere platformen belangrijk. Wij hebben twee nieuwe integraties voorzien voor onze gebruikers. Vanaf nu kan u ook inloggen met Itsme en LeerID.

image.png
Kleine wijzigingen zomer 2023
2023-07-31 13:20:01

Er werden verschillende wijzigingen doorgevoerd in de doelenverdeler. Vakgroepen kunnen eigen afspraken koppelen aan een onderwijsdoel. Export naar csv en pdf werd aan elke tegel toegevoegd.

Er werden ook verschillende extra importmogelijkheden voorzien. Een csv-import voor onderwijsdoelen, klasgroepen, vakken, gebruikers, koppeling gebruikers en vakken, vakgroepen en klastitularissen.

De bibliotheek werd in een nieuwe look gestoken. Vanaf heden is het mogelijk om een cursus gedurende 10 minuten gratis te bekijken.

Afbeeldingen die geïmporteerd worden op ons platform, worden automatisch aangepast naar een kleiner formaat om zo de snelheid van het platform te optimaliseren.

Het was reeds mogelijk om gegevens te importeren van Smartschool, Wisa en Informat. We hebben onze API verder ontwikkeld om deze import te vergemakkelijken. In de admin-module kan de gebruiker een nieuwe import starten.

Download de App!
2023-07-28 10:23:40

Wij hebben een progressive web app (PWA) geïntroduceerd. Deze app kan u makkelijk downloaden door in de navigatiekolom naar beneden te scrollen en te kiezen voor "Download App". Door deze app te downloaden, dient een gebruiker zich niet iedere keer opnieuw aan te melden. Tevens worden er pushberichten gestuurd, waardoor u altijd op de hoogte bent van de gebeurtenissen binnen uw school (meldingen, berichten,... ).

image.png
Meerdere talen
2023-07-25 23:25:05

We merken meer en meer interesse vanuit het buitenland in ons platform. Om deze reden hebben we het platform vertaald in het Frans en het Engels, andere talen zullen in de toekomst nog toegevoegd worden. Een gebruiker kan zijn eigen taal selecteren via zijn profiel.

image.png
Export cursussen
2023-07-15 23:13:32

Er werd een eerste export voorzien van de cursussen naar Word. De gebruiker kan kiezen welke hoofdstukken hij wil exporteren. Momenteel is de export voorzien naar Word. We werken ook naar andere mogelijkheden (pdf, scorm, csv,...). Ook opties voor export zullen toegevoegd worden (samenvatting, resultaten, feedback,...).

Tekenen van contracten
2023-06-23 12:19:29

Ook contracten kunnen vanaf heden digitaal ondertekend worden. Het is niet meer nodig om een digitale ID-reader te gebruiken of een document in te scannen. Aanmelden op het platform en het contract goedkeuren is voldoende.

Vereenvoudiging facturen
2023-06-19 09:13:52

Scholen kunnen zelf hun facturen regelen. Het is niet meer nodig om aangemeld te zijn om de bestelbonnummer in te geven. Op deze manier kan de provincie die de facturen regelt, makkelijker de facturen terugvinden en de bestelbonnummers controleren.

Doorverwijzen pagina
2023-06-16 20:35:17

Wanneer een gebruiker door een externe site wordt doorverwezen (Smartschool, Microsoft, Google,...), dan dient deze niet meer op de login-knop te drukken, de gebruiker wordt meteen aangemeld en belandt op de juiste pagina.

Statistieken in adminmodule
2023-06-14 15:10:31

In de adminmodule is er een nieuwe tegel voorzien. Vanaf nu kan u een beknopt overzicht raadplegen over de evolutie van verschillende modules. In de toekomst zullen hier meer statistieken getoond worden.

localhost_8080_admin_stats.png
Gratis cursussen
2023-06-03 22:30:07

Het is niet meer noodzakelijk om gekoppeld te zijn aan een school of organisatie om een cursus aan te maken. Gebruikers kunnen een gratis account aanmaken en zelf cursussen aanmaken op ons platform.

Huisstijl
2023-05-27 08:25:03

Sinds onze nieuwe branding, vinden wij het belangrijk dat ons logo en kleuren sterk naar de buitenwereld worden gecommuniceerd en correct worden gebruikt. Om deze reden hebben we een style-guide voorzien. Worden er linken gelegd vanuit externe platformen naar ons platform, dan kan u hier de afbeeldingen downloaden om te gebruiken.

localhost_8080_website_style-guide.png
Handleiding en tutorials
2023-05-22 10:42:59

In onze cursusmodule is vanaf nu voor iedereen een extra cursus te raadplegen. Deze cursus is er eentje die wij zelf hebben gemaakt. Deze cursus is een handleiding voor het gebruik van ons platform. Omdat we steeds nieuwe modules ontwikkelen, zal dit een dynamische cursus zijn. We proberen deze altijd up-to-date te houden.

my-student-id.com_courses_cover_book%3D9317ec36-18dc-4e24-8b8f-d60237793b22.png


Van elke module proberen wij ook een tutorial te maken. Deze filmpjes worden gegroepeerd op een speciale pagina. Deze tutorials zijn ook zichtbaar voor externen, het is niet nodig om aangemeld te zijn op het platform.


localhost_8080_website_tutorials.png
Systeemkalender
2023-05-01 10:10:49

Onze systeemkalender staat weer online. Er werden verschillende nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De schoolagenda wordt ingeladen vanuit een uurroosterbestand (Mondriaan, Untis of een CSV-bestand). Leerkrachten kunnen hun lesonderwerp ingeven, doelstellingen koppelen via de doelenverdeler en taken en toetsen opgeven. Lessen kunnen ook geïmporteerd worden via de lesplannen-module of de cursus-module.

localhost_8080_calendar_home.png


In de kalender krijgen de gebruikers een overzicht van al hun taken. Werd een leerkracht gekoppeld in de zorg-module voor opvolging (controleren of een leerling nog steeds gepest wordt), als verslaggever in de digitale verslagenmodule of als vervangen, dan komt dit automatisch in deze systeemkalender.

Andere modules die gekoppeld zijn aan onze systeemkalender zijn de strafstudies, checklist, verjaardagen, begeleidingen en natuurlijk de persoonlijke agenda.

Het is mogelijk om in de kalender van een collega te kijken om snel een afspraak in te plannen. Ook leerlingen hebben hun eigen versie van deze kalender. Ze kunnen hier zelf in plannen en bezitten een checklist met alle opdrachten.

Via de FLEX-module binnen de systeemkalender, kan een school zelf "flexuren" configureren. Op deze manier kunnen leerlingen zelf kiezen welke lessen ze volgen op een bepaald moment.

Leerlingen kunnen ook afspraken inplannen bij leerkrachten voor extra uitleg. Net als de leerlingen kunnen ook de co-accounts dit doen. Op deze manier komen de oudercontacten rechtstreeks in de systeemkalender terecht.

Schooluitstappen aanmaken kan ook rechtstreeks gebeuren vanuit de systeemkalender. Het is dus niet meer nodig om brieven uit te sturen en vervangroosters op te stellen, dit kan allemaal automatisch gebeuren via de systeemkalender.

Rebranding
2023-03-25 08:49:12

Het is eindelijk officieel, my-student-id krijgt een rebranding. Vanaf heden gaan we door het leven als Classid. Onze website verhuist naar classid.io

Branding.gif
Klassikaal overzicht in resulatenmodule
2023-03-16 10:53:15

In de resultatenmodule zijn er twee nieuwe toepassingen voorzien. Bij het openen van de resultaten van een leerling, is het vanaf heden mogelijk om een tabel overzicht van alle evaluaties per vak te raadplegen.

Tevens is er vanaf nu een klassikaal overzicht mogelijk in de resultatenmodule.

localhost_8080_result_classgroups.png
Instructievideo's
2023-03-07 15:52:02

In sommige modules is het reeds mogelijk om enkele instructievideo's terug te vinden. Deze video's worden integraal opgenomen met de voorleessoftware van onze cursusmodule.

image.png

Evaluaties aangepast
2023-03-07 12:42:23

Vanaf vandaag is het ook mogelijk om horizontaal te evalueren. Wilt u in één keer alle leerlingen dezelfde evaluatie toekennen, dan kan u dit bekomen door de horizontale evaluatie.

localhost_8080_evaluation_home%20(3).png

Tevens is het vanaf heden mogelijk om afwezigheden en vrijstellingen te registreren vanuit de evaluatiemodule. De evaluaties kunnen ook in één klik leeggemaakt worden.

localhost_8080_evaluation_home%20(4).png
Sett Gent 2023
2023-03-06 08:47:03

Op 1 en 2 maart kon u een deel van ons team terugvinden op de Sett-beurs in Gent.

IMG_20230301_202506.jpg
Zorg backend
2023-03-03 08:50:43

Op vraag van enkele scholen hebben wij extra functionaliteiten toegevoegd aan onze zorgmodule. Vanaf heden kan u zelf bij de algemene informatie en eigen zorgvelden extra opties toevoegen. U kan zelf meerkeuzevragen en meerkeuzelijsten integreren naast de bestaande opties.

Resultatenmodule
2023-02-23 17:19:55

Via de admin module, kan de admin instellen welke tabbladen en grafieken zichtbaar zijn voor zowel leerkrachten, leerlingen als co-accounts.Ook kan de admin in dit paneel zelf rapporten samenstellen op een eenvoudige manier. Net als de cursusmodule, kan de admin zelf een rapport samenstellen.

localhost_8080_admin_results%20(3).png
Pupal
2023-02-20 18:47:52

Samen met Wijsr zijn wij een nieuw product aan het ontwikkelen om het welbevinden van de leerlingen nog beter in kaart te brengen.Via visuele vragen kijken we hoe uw leerlingen zich voelen. Pupal stelt regelmatig enkele vragen waardoor je het welbevinden kan opvolgen.

Dankzij deze regelmatige vragen kan Pupal veranderingen detecteren en hierop inspelen.

Meer info op pupal.be

www.pupal.be_.png
Install-ed
2023-02-17 21:45:30

Vandaag waren wij uitgenodigd op het Erasmus+ project, Install-ed. In dit project (leerm!x) staat het zelfregulerend leren centraal. Classid zet in op het zelfregulerend, hierdoor hebben wij een lezing mogen geven hoe wij dit maatschappelijk thema aanpakken

FB_IMG_1677102682201.jpg
Update in de analytics module
2023-02-10 16:39:56

De module is voorzien van een nieuwe userinterface. Zowel het overzicht voor cursussen en vakken in aangepast.

Nieuwe sidebar
2023-02-09 08:46:36

We hebben onze sidebar aangepast. Hierdoor is het nu makkelijker om bepaalde modules terug te vinden. De modules zijn gegroepeerd per pakket (digitaal leren, administratie, communicatie en zorg).

Leerlingen volgen
2023-02-06 10:22:14

Via uw profielpaneel kan u zelf instellen welke leerlingen u wilt volgen. Enkel van de leerlingen die u volgt, krijgt u meldingen.

Notificaties
2023-02-02 13:41:57

Zijn er wijzigingen in een bepaalde module, dan kan u hier een melding van bekomen. Als gebruiker kiest u zelf welke meldingen u ontvangen en hoe u deze wilt ontvangen.

In je profielpagina kan u kiezen om meldingen te ontvangen via een interne of externe mail, een interne notificatie of via Smartschool.

U kan dit per module instellen.

Voorlopig worden er enkel meldingen gestuurd vanuit de zorgmodule.

localhost_8080_notifications_home.png
Overzicht van vragen
2023-01-25 14:40:46

De vragen die in de cursus worden gesteld, worden ook in de module vragen gebundeld.

image.png


De gebruiker krijgt een duidelijk overzicht van alle vragen die er gesteld werden en kan vanuit deze module antwoorden op de gestelde vragen.

image.png
Markeringen, notities en vragen
2023-01-24 14:40:15

Goed nieuws!Leerlingen en studenten kunnen vanaf nu zelf notities en markeringen aanbrengen in de cursus. Door een stuk tekst te selecteren, kunnen ze een markering aangrengen.

image.png


Het wijzigen van een markering kan door op de markering te drukken. De gebruiker kan zelf filters toepassen om enkel bepaalde markeringen te tonen. Onze editor zal in de toekomst nog uitgebreid worden met AI om bepaalde voorspellingen te doen en de cursus te optimaliseren aan de behoeften van de eindgebruiker. Tevens zullen er automatische samenvattingen gegenereerd worden en zullen de leerlingen notities en markeringen met elkaar kunnen delen.

image.png


Het is ook mogelijk om een cursus van notities te voorzien. Hiervoor selecteert de gebruiker een stuk tekst waar er een notitie voorzien dient te worden. De gebruiker kan bijlage koppelen en tekst voorzien. Een notitie wordt voorgesteld door een gele markering met een gele onderlijning.

image.png


Zit een leerling vast bij een bepaald gedeelte van de cursus, dan kan deze leerling een vraag aan een leerkracht stellen door het gedeelte te markeren dat hij of zij niet goed begrijpt. De leerkracht krijgt hier een melding van en kan op de vraag reageren.

image.png


Een gebruiker kan er ook voor kiezen om een vraag te stellen aan de klasgenoten die ook toegang hebben tot de cursus. De vragen verschijnen (indien gewenst) in de cursus van de andere leerlingen.

image.png


De laatste optie die een gebruiker heeft, is om snel informatie op te zoeken over een onderwerp dat ze niet begrijpen. Door een stuk tekst te selecteren, krijgen ze meteen een overzicht van de potentiële Wikipedia-artikelen.

image.png
Begeleidingen
2023-01-18 12:35:44

De begeleidingsmodule is te vergelijken met de lesplanmodule, maar dan op leerlingniveau (individueel handelingsplan). In deze module krijgt de gebruiker een duidelijk overzicht van alle begeleidingen (remediëren, compenseren, dispenseren en excelleren).

image.png


Krijg meteen een duidelijk beeld van alle openstaande begeleidingen. Ideaal voor de inspectie!

Lesplannen
2023-01-17 08:14:35

Door onze geïntegreerde doelenverdeler is het eenvoudig om een jaarplan (of handelingsplan) op te stellen. Bij het opstellen van een jaarplan, kan je gebruik maken van een bibliotheek om jaarplannen van andere jaren terug te vinden. Het is mogelijk om een overzicht te krijgen van welke onderwijsdoelen nog niet gebruikt werden.

image.png


Natuurlijk kan je onze lesplannen combineren met onze systeemkalender en evaluatiemodule.

image.png
Welkom Yoram Platteeuw
2023-01-11 18:35:23

Een nieuw jaar, een nieuwe ontwikkelaar.

Yoram Platteeuw is een Vlaamse backend developer uit het Gentse.

Zijn studies heeft hij afgerond op de Arteveldenhogeschool. Hier studeerde hij Grafische & Digitale Media.

Gedurende anderhalfjaar heeft hij gewerkt als backend Laravel developer bij AGO Job & HR.

Welkom Yoram!

Afbeelding%20van%20WhatsApp%20op%202022-12-30%20om%2014.03.06%20(1).jpg
Digitools
2023-01-09 15:29:04

We merken allemaal dat er met de digisprong een enorme drang is naar digitale tools. Helaas weten de meeste scholen en leerkrachten niet welke tools er zijn, gebruikt worden binnen de school en op welk niveau deze school deze ondersteunt.

Om deze reden hebben wij een tool ontwikkeld die gebruikt kan worden door de scholen. Alle educatieve tools worden hier opgelijst.

De school kan zijn eigen appwheel opstellen. Hiervoor hebben wij ons gebaseerd op de ABC-methodiek van Vives.

De leerkrachten kunnen in enkele klikken terugvinden welke tools er door de school ondersteund worden. Tevens kunnen ze in één oogopslag raadplegen wie de experts binnen hun school zijn.

De tools worden opgesplitst volgens de leeractiviteiten van Laurillard.

localhost_8080_digitools_home.png
Demo omgeving
2023-01-08 18:46:32

Wilt u even onze nieuwe modules testen met bestaande gegevens? Dan kan u gebruik maken van onze nieuwe demo-omgeving.

Wanneer u bent aangemeld op ons platform, dan kan u naar de demo-omgeving gaan door rechtsboven op je naam te klikken en te kiezen voor demo-omgeving, of door de url aan te passen. Plaats demo. vooraan in de url, en u komt terecht in de demo-omgeving.

Wilt u een andere school ons platform leren gebruiken, dan kan deze school ons contacteren om een demo-account te bekomen.

Mix van evaluaties
2022-12-30 15:28:10

Met onze evaluatiemodule was het reeds mogelijk om verschillende soorten evaluaties te combineren.

Sinds kort gaan we zelfs nog een stap verder. Vanaf nu is het zelfs mogelijk om binnen een evaluatie, voor iedere doelstelling, een andere soort evaluatie toe te kennen.

Bij het openen van de evaluatie kan iedere doelstelling geëvalueerd worden met waarderingen, rubrics, checklisten of cijfers.

localhost_8080_evaluation_home.png


De school kan per doelstelling zelf rubrics, checklisten en waarderingen koppelen.

Hiervoor gaat de schooladmin naar de admin-module. Binnen de tegel evaluaties kan de admin per doelstelling een eigen type evaluatie koppelen.

localhost_8080_admin_evaluation_curriculum.png
Project met Wijsr
2022-12-24 13:38:48

Op het einde van dit jaar hebben wij goed nieuws gekregen vanuit Limburg. Samen met Wijsr hebben we een subsidie gekregen om het welbevinden te monitoren en in kaart te brengen.

Meer info volgt snel...

image.png
Analytics pagina
2022-12-20 11:30:10

Onze analytics module staat weer online. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van waar de leerlingen in de cursus zitten.

In de toekomst gaan we deze module nog verder uitbreiden met verschillende handige functionaliteiten. Blijf zeker terugkomen naar deze pagina om geen nieuws te missen.

localhost_8080_analytics_books.png
Enquête
2022-12-18 10:45:40

Deze module kan je vergelijken met de cursusmodule. Stel op dezelfde manier een bevraging op, maar laat deze invullen door leerkrachten, leerlingen, klassen, vakken ouders en externen.Met deze bevraging krijgt u meteen een duidelijk overzicht van alle antwoorden. U kan ervoor kiezen om deze enquête anoniem in te laten vullen.

Wanneer er een bevraging wordt klaargezet, zien de gebruikers deze meteen staan in de enquête-module.

image.png


Bij het opstellen van een bevraging kan u kiezen uit verschillende contentblokken.

 • Tekst
 • Afbeelding
 • Video
 • Bijlage
 • Lang antwoord
 • Kort antwoord
 • Datum
 • Tijd
 • Lineaire schaal
 • Meerkeuzevraag
 • Checkboxvraag
 • Dropdownmenu
 • Sorteervraag
 • Selectievakraster
 • Meerkeuzeraster
localhost_8080_survey_survey_surveyId%3Dca2cc465-18cf-40f6-a3c1-8bba8dba5702.png
Samenwerking met Install-ed
2022-12-13 20:39:41

Samen met verschillende scholen van het Gemeenschapsonderwijs onderzoeken wij het zelfregulerend leren. Hiervoor zitten wij op geregelde momenten samen met de verschillende scholen en ontwikkelen wij een tool die hiervoor gebruikt kan worden.

Breder veld in zorg
2022-12-11 15:44:10

We hebben gemerkt dat er reeds veel opmerkingen zijn ingegeven in onze zorg-module. Om het overzichtelijk te houden, hebben we ervoor gekozen om alle opmerkingen binnen één tegel te tonen in een off-canvas. Hierdoor zijn alle opmerkingen makkelijker leesbaar.

localhost_8080_health_student_id%3Da2000b3a-9e66-4ca3-8907-487e1574d3f8.png
Zorg zichtbaar voor leerlingen en co-accounts
2022-12-10 18:43:39

Co-accounts en leerlingen kunnen vanaf nu ook terecht in de zorgmodule. De schooladmin kan in het admin-paneel zelf instellen welke zorg-tegels de co-accounts en leerlingen mogen zien.

Afbeeldingen en video's opslaan in tekst editor
2022-12-06 10:45:15

Wanneer u nieuwe content wilt toevoegen, dan krijgt u vanaf nu een duidelijker overzicht van de mogelijke content blokken.Bij elke editor kan u vanaf nu ook afbeeldingen of video's plaatsen.Hebt u een cursus met afbeeldingen en YouTube-links geschreven in Word, dan volstaat het om deze cursus te kopiëren en te plakken in de editor. De afbeeldingen worden automatisch opgeslagen op onze servers en de video's worden getoond in de cursus.

localhost_8080_courses_page_page%3D70e81547-a653-4a5b-915d-57334962457b.png
Afbeeldingen toevoegen aan meerkeuzevragen
2022-12-05 15:44:39

Gebruikt u onze cursusmodule als echte toetsomgeving om bijvoorbeeld een VCA-examen of rijexamen af te nemen, dan kun u vanaf nu bij elke vraag ook gebruik maken van een eigen editor om een uitgebreide vraag te stellen. Deze vraag kan u makkelijk voorzien van geformatteerde tekst en afbeeldingen. Wanneer u de pagina in een random volgorde wilt genereren, blijft de uitgebreide vraag en afbeelding wel bij de mogelijke antwoorden staan.

localhost_8080_courses_page_page%3D70e81547-a653-4a5b-915d-57334962457b%20(1).png
FIT
2022-12-02 17:40:13

Dankzij Flanders Investement & Trade hebben wij subsidies gekregen om ons product ook in het buitenland aan te bieden.

Gedurende een volledig jaar zullen wij onder andere ons platform vertalen in meerdere talen.

image.png
Wissen van gegevens
2022-11-15 15:41:32

Zijn er gebruikers die niet meer actief zijn om ons platform en hun gegevens willen wissen, dan kan dat voortaan eenvoudig door naar ons een bericht te sturen.

Nieuwe hompagina website
2022-11-14 11:42:38

Ongetwijfeld hebt u reeds gezien dat ons platform al enige tijd een nieuwe huisstijl heeft gekregen. Onze website hebben we ook voorzien van een nieuwe look and feel.

localhost_8080_website_home.png
Zelf co-accounts aanmaken
2022-11-10 19:42:04

Een schooladmin kan zelf ook co-accounts aanmaken. Hiervoor opent de admin een leerling en kan deze op de knop "nieuw co-account" klikken om een co-account aan te maken. De admin kan ook een request naar de gebruikers uitsturen om hun wachtwoord te wissen.

Update Evaluatiemodule
2022-11-04 15:23:33

Na de vele feedback, hebben we onze evaluatietool aangepast.

De verwijder en ontkoppelknop is verplaats naar de bewerkpagina van de evaluatie. De tags die aan een evaluatie hangen, zijn ook verplaatst naar de bewerkpagina van de evaluatie.

Wanneer er veel evaluaties zijn, blijven de gebruikers bovenaan "zweven", hierdoor is het makkelijker om te zien welke leerling welke evaluatie heeft bekomen.

Horizontaal scrollen kan u eenvoudig doen door de shift-toets in te houden en dan te scrollen. Laat u de shift-toets los, dan scrolt de pagina weer verticaal.

Het toekennen van een evaluatie is ook gewijzigd. We hebben ervoor gekozen om de focus te leggen op de feedback. Het feedback-veld is vergroot. De evaluaties krijgen geen achtergrond kleur, waardoor het contrast groter is bij de knoppen.

image.png


Het is mogelijk om een versimpelde versie te krijgen voor het ingeven van de evaluatie. Hierdoor is ligt de focus op de feedback en is er een duidelijker overzicht. Het wisselen tussen de twee versies kan eenvoudig door linksboven op "minimaliseer" en "maximaliseer" te klikken.

image.png
Wijziging team
2022-11-01 20:23:30

Helaas moeten we u mededelen dat Lennert een nieuwe uitdaging heeft aangenomen in een andere bedrijf. We zullen Lennert ontzettend hard missen. Ondertussen hebben we een tijdelijke vervanging gevonden. Max Pietersma zal ons team versterken.

Max is een Nederlandse student die sinds jongs af aan zelf websites ontwikkeld. Hij zal voornamelijk de tickets behandelen.

image.png
Enkele updates maand oktober
2022-11-01 09:25:20

We appreciëren jullie feedback enorm. Hieronder een kort overzicht van wat we allemaal hebben gedaan.

 • Cursus: Aanpassen van Office cursus (of pdf, cursussen die gelinkt worden hetzij via url of via upload)
 • Cursus: Embedden
 • Cursus: YouTube kan ook (via embedbare link)
 • Cursus: Embed hoogte is aanpasbaar
 • Cursus: Mogelijkheid om cursus te verbergen (enkel voor gekoppelde, niet-student-id cursussen): terug toegevoegd
 • Cursus: Leerlingen kunnen niet-zichtbare cursussen niet meer zien
 • Cursus: Eigen cursus terug kunnen bewerken
 • Cursus: HTML in tekst is niet meer zichtbaar
 • Cursus: Random volgorde
 • Cursus: Mogelijkheid om de pagina's standaard zichtbaar te maken
 • Doelenverdeler: Filteren van doelen na klikken op de A AE of AEE knoppen in overview-teacher
 • Evaluaties: Samengestelde groepen
 • Login: Mogelijkheid om school te wijzigen
 • Orde en gedrag: Strafstudie verwijderd
 • Profiel: Lid sinds 1970
 • Resultaten: Correcte telling van de doelen
Importeren van vakken
2022-10-29 19:17:39

Gebruikt uw school de Skore module van Smartschool niet, dan is het vanaf nu mogelijk om de vakken te importeren via een uurrooster (voorlopig untis).In het admin-paneel kan u een uurrooster importeren. De vakken zullen toegevoegd worden. Vervolgens zullen de leerkrachten gekoppeld worden aan de vakken, klassen en leerlingen.

image.png
Co-accounts
2022-10-27 20:19:45

We zijn blij om nieuwe feature te tonen.

Met de co-account integratie, is het mogelijk om zoveel co-accounts toe te voegen en te koppelen als gewenst.

Bij het importeren van de leerlingengevens uit Smartschool, Informat of Wisa, worden ook de gegevens van de ouders toegevoegd.

De school kan er zelf voor kiezen om co-accounts aan te maken. Het aanmaken van de co-accounts kan in het admin-paneel.

Er worden geen standaard wachtwoorden voorzien. De co-accounts moeten hun wachtwoord zelf instellen. De admin kan in admin/passwords e-mails uitsturen naar de co-accounts. In deze mail krijgt de co-account een unieke link te zien om zijn wachtwoord te resetten. Tevens bevat deze link ook informatie hoe ze met het platform van start kunnen gaan.

Wanneer de gebruiker zijn wachtwoord heeft aangepast, kan deze aanmelden op het platform. De gebruikersnaam van een co-account begint steeds met "c.".

Eenmaal aangemeld op het platform, zien ze onderstaand scherm. Wanneer er een ander account gekoppeld is, dan zijn deze accounts hier terug te vinden. Een gebruiker kan ook op zijn naam rechtsboven klikken om zo tussen verschillende accounts te wisselen.

image.png

Een co-account heeft zijn eigen modules. Deze modules zijn echter beperkt ten opzichte van de modules van leerlingen en leerkrachten. De rechten kunnen ingesteld worden in het admin-paneel. Een co-account heeft zijn eigen mail- en chatmodule, hierdoor kan de een leerkracht onderling communiceren met de co-accounts.

Wanneer een co-account aanmeldt als een leerling, dan krijgt het co-account dezelfde modules te zien als die van de leerling. Op die manier kan een co-account de resultaten van zijn kinderen raadplegen. In het admin-paneel kan de ICT-coördinator de rechten instellen per module. De coördinator kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om de cursus module niet open te stellen voor een co-account dat is aangemeld als leerling.

image.png

Het co-account kan in zijn profielpagina sociaal media accounts linken. Ook heeft de gebruiker hier de keuze om andere accounts te linken. Op deze manier kan een leerkracht die actief is op meerdere scholen, al zijn accounts linken. Hierdoor moet de gebruiker slechts met één account aanmelden.

In de profielpagina kan de gebruiker een standaard account selecteren die ingeladen zal worden bij het aanmelden.

image.png
Nieuwe iconen
2022-10-27 08:30:35

Onze iconen zijn omgezet naar duotone iconen die meer aansluiten bij ons platform.

image.png
Nieuwe module genaamd resultaten
2022-10-18 15:34:22

We hebben een nieuwe module online geplaatst.

Wanneer uw organisatie gebruik maakt van de evaluatiemodule, dan kunnen ze ook gebruik maken van de resultatenmodule.

Wanneer u een leerling selecteert, kan krijgt u een overzicht te zien van al deze leerling zijn evaluaties. De leerling zelf, ziet hetzelfde overzicht.

Links is er een balk voorzien waar vakken zichtbaar en onzichtbaar gemaakt kunnen worden.

De evaluatiemodule bestaat uit 5 verschillende tabbladen.

Het eerste tabblad "Evaluaties" geeft een overzicht van alle evaluaties. Door in de linkerbalk vakken en aan en af te vinken, zullen er evaluaties verdwijnen of toegevoegd worden.

Per evaluatie wordt er standaard informatie getoond. Indien er feedback gekoppeld is, wordt deze ook getoond.

image.png


Wanneer u op een evaluatie klikt, wordt er meer informatie getoond. Indien er doelen en subdoelen gekoppeld zijn, worden deze in een offcanvas getoond, net als de bijhorende feedback.

image.png


Er kunnen absolute en relatieve evaluaties getoond worden.

Indien er subdoelen geëvalueerd worden, kan er absoluut geteld worden (elke doel dat meer dan 50% scoort, wordt beschouwd als behaald). Bij een relatieve evaluatie, wordt er een gemiddelde getoond van de behaalde evaluaties.

In het tweede tabblad "Doelstellingen" zijn alle doelstellingen terug te vinden die gekoppeld zijn aan de student (automatische koppeling dankzij de doelenverdeler).Bij ieder onderwijsdoel is te zien in hoeveel evaluaties het doel aan bod is gekomen. Wanneer men op deze evaluatie klikt, ziet men alle informatie zoals in het vorige scherm te zien.

Het is mogelijk om een overzicht te krijgen van alle niet aangeboden evaluaties door te filteren in de linker kolom.

image.png


In het derde tabblad "Grafieken" worden er verschillende grafieken getoond. De grafieken zijn dynamisch. De gebruiker kan erop inzoomen en afdrukken. In de toekomst zullen er hier nog andere grafieken getoond worden.

image.png


De laatste twee tabbladen worden in een latere fase online geplaatst.

Ontwikkelaar gezocht
2022-10-15 20:33:13

Bij Classid zijn we op zoek naar een getalenteerde web developer die samen met ons web applicaties voor het onderwijs wil ontwikkelen.

Onze activiteiten zijn voornamelijk gesitueerd rond ons uitgebreide online leerplatform my-student-id. Daarnaast ontwikkelen we, al dan niet in opdracht, applicaties op maat voor de onderwijssector.

We zijn een groeiende startup dat een flexibele werkomgeving kan aanbieden. Meestal kan je van thuis uit werken maar we hebben ook een kantoor op de Corda Campus in Hasselt, hier komen we regelmatig (ong. wekelijks) samen.

image.png
Uploaden van profielfoto's
2022-10-15 09:22:18

Werkt uw organisatie niet met Smartschool, dan is er toch een mogelijkheid om de profielfoto's van uw gebruikers te importeren.

U kan hiervoor de foto's te gebruiken die de fotograaf heeft genomen. De indexering van de bestanden zijn dezelfde als die van Informat of Wisa.

Deze optie is beschikbaar in de admin-module.

image.png
Aansluiting bij EdTech Station
2022-10-11 14:30:03

Wij sluiten ons aan bij EdTech Station.

Bij EdTech Station willen ze Belgische bedrijven, start-ups, onderzoekers en professionals die actief zijn in het onderwijs samenbrengen.

image.png
Wijzigen van het thema
2022-10-10 18:46:21

Het was reeds mogelijk om uw thema te wijzigen in cursus-module en uw persoonlijke profielpagina. Vanaf vandaag is het ook mogelijk om rechtstreeks uw thema te wijzigen in de balk bovenaan het scherm.

image.png
Eigen orde en gedrag
2022-10-09 21:43:25

Enkele leerkrachten kwamen met de vraag voor een eigen orde- en gedrag systeem. We hebben een knop toegevoegd in de orde- en gedrag-module zodat de leerkracht kan kiezen om enkel zijn eigen opmerkingen te raadplegen of de opmerkingen die door iedereen werden gegeven.

image.png
Verwijderen van tegel in admin-module
2022-10-07 23:53:47

In de admin-module was er een tegel genaamd "Leerkrachten-Leerling". Omdat deze tegel slechts zelden gebruikt werden, en ook bekomen kan worden via de gebruikerstegel, hebben we beslist om deze te verwijderen.

Extra mogelijkheid in zorg-module
2022-10-07 08:55:39

We hebben twee nieuwe opties toegevoegd in de zorg-module.

Vanaf nu is het mogelijk om de opties 4 lademodel en zorgcontinuüm te integreren in de zorg-module. De admin kan ervoor kiezen om deze opties beschikbaar te stellen. Dit kan voor elke tegel apart ingesteld worden. Ook de eigen zorgvelden kunnen voorzien worden van deze functionaliteit.

image.png
Classtools
2022-10-06 13:30:08

Enkele maanden geleden kreeg ons platform een nieuwe look-and-feel. Reeds enkele modules werden herschreven en online geplaatst, maar de classtools hadden nog steeds de oude stijl. Sinds vandaag kregen ook de verschillende classtools een nieuw jasje.

Hebt u zelf nog leuke ideeën voor een gratis classtool, laat het ons dan zeker weten via het "ticketing-systeem".

image.png
Nieuwe module genaamd verslagen
2022-10-05 17:34:44

Er is een nieuwe module beschikbaar!

Met de digitale verslagen-module is het mogelijk om op een eenvoudige manier vakverslagen te maken.

In de admin-module kan de ICT-coördinator zelf vakgroepen samenstellen.

De vakgroepverantwoordelijke kan een nieuw verslag aanmaken en ziet meteen alle vakgroepleden staan. Duidt in één klik aan wie er aanwezig is en nodig zonder problemen externe leden uit.

De leden kunnen het verslag nadien (of op voorhand naargelang de instellingen) gemakkelijk raadplegen.

De betrokkenen worden automatisch (zodra de systeemkalender terug online staat) op hoogte gebracht dat er een vergadering gepland is. De leden kunnen vervolgens dit verzoek accepteren om zo een duidelijk beeld te krijgen van het aantal leden die aanwezig zullen zijn.

Koppel taken aan leden die vervolgens automatisch gekoppeld worden aan de systeemkalender. De leden kunnen te taken afvinken wanneer deze klaar zijn.

Krijg als vakgroepverantwoordelijke, directieleden en leerkrachten een duidelijk beeld van alle vakgroepverslagen en of deze voldaan zijn of niet.

image.png
Ticketing systeem
2022-10-04 16:51:18

Voor ons is support het belangrijkste. Wij ontwikkelen tools op maat van organisaties en zoeken graag samen met jullie naar een oplossing.

Omdat we steeds meer en meer gebruikers op het platform hebben, is het niet evident om alle vragen meteen te beantwoorden. Hierdoor hebben we een support-team opgericht.

Wanneer er een bug (probleem) op het platform zich voordoet, dan kan u deze melden in onze ticketing-module.

Klik hiervoor ofwel linksonder in de navigatiebalk op "Nieuw ticket" of rechtsboven op je profielfoto en kies vervolgens voor "Nieuw ticket".

image.pngimage.png

Enkel leerkrachten kunnen nieuwe tickets aanmaken. Indien er een emailadres aan uw account is gekoppeld, wordt deze meteen meegestuurd, waardoor we steeds persoonlijk op uw vraag kunnen reageren.

Downloaden van facturen
2022-10-03 14:12:11

Het is mogelijk om uw facturen digitaal te raadplegen.

Uw ICT-coördinator kan hiervoor naar het admin-paneel gaan en kiezen voor "organisatie".

U kan hier zelf de facturatiegegevens invullen en aanpassen (behalve de mededeling en het bedrag natuurlijk 😉).

image.png
Toevoegen van logo
2022-10-02 12:51:40

Voeg het logo van uw organisatie toe. Dit logo kan op verschillende locaties gebruikt worden in de toekomst. Denk hiervoor aan de facturen, rapporteren,...

Uw ICT-coördinator kan hiervoor naar het admin-paneel gaan en kiezen voor "organisatie".

image.png
Toevoegen van RSS
2022-10-01 15:27:13

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwe functionaliteiten en updates.Hiervoor kan je rechtsboven op je profielfoto klikken en vervolgens te kiezen voor RSS.

image.png